Min profil

Fagområder
Jeg har især kendskab til følgende fagområder:

– FN’s 17 verdensmål
– Ligestilling
– Klima- og energipolitik
– Miljøpolitik
– Socialpolitik
– Sundhedspolitik
– Arbejdsmarkedspolitik
– Civilsamfundet og frivillighed
– Udviklingspolitik
– Det humanitære område
– Uddannelsespolitik
– Demokratiudvikling – inden og udenfor Danmark
– International politik, herunder særligt FN-systemet 

Som ordstyrer trækker jeg selvfølgelig på den erfaring jeg har fået som  ordstyrer siden jeg startede op i sommeren 2018. Men derudover, trækker jeg også på min tidligere erfaring fra de sidste seneste mange år i den politiske verden. Her har jeg styret alt fra debat på Christiansborg til et vælgermøde i en kirke, drøftet problemstillinger med både danske ordførere og ministre, parlamentsmedlemmer i Nepal og hjemløse i København, og i 2020 fulgt FN-debatter inden for klima, energi, uddannelse, unge og børn og sundhed via mit arbejde for Danmarks Faste Missioner til FN i hhv. New York og Genève. Se mere om mine erfaringer via mit CV