Lad os skabe mere oprigtige og engagerende debatter

Hal Koch

“Det er Samtalen og den gensidige Forståelse og Respekt, som er Demokratiets Væsen.” Sådan sagde demokratiteoretikeren Hal Koch tilbage i 19-tallet. Koch mente, det var afgørende for det, han kaldte en oprigtig debat, at man gik nysgerrigt og åbent ind i debatten i et forsøg på at lære af hinanden og blive klogere.

1. ambition: Løsningsorienterede debatter
Den første grund til, at jeg har stiftet Reinhold Debat, er fordi vi i mine øjne mangler oprigtige debatter, som dem Hal Koch beskrev. Jeg har overværet mange debatter, hvor deltagerne på forhånd har besluttet, hvad de skal sige, og ikke reelt lytter til de andre deltagere, men blot forsøger at få deres eget budskab igennem og overbevise flest muligt. Dermed ender mange debatter med at bestå af deltagere, der holder monologer fremfor at gå i dialog med hinanden. I debatterne tegnes polerne mellem paneldeltagerne oftere skarpere op, end hvad godt er, og komplicerede problemstillinger simplificeres unødigt. For det første synes jeg, det er virkelig ærgerligt, da det betyder, vi ikke får udnyttet debatter til det, de kan bruges til: at inspirere os, gøre os klogere og bedre i stand til at forstå hinanden. For det andet, tror jeg ikke denne type debatter er gunstige for demokratiet. I skrivende stund er det amerikanske demokrati fx et glimrende eksempel på, hvad der sker, når politiske poler tegnes skarpt op og vi stopper med at prøve at forstå folk, vi er uenige med.

2. ambition: Øget inddragelse af borgere
Den anden grund til, at jeg har stiftet Reinhold Debat er, at borgernes inddragelse i mange debatter idag er begrænset til få spørgsmål i slutningen af debatten. Det synes jeg er virkelig ærgerligt, da man derved ikke får udnyttet det potentiale, der ligger i debatter for at skabe dialog og inspiration mellem borgere og politikere.

Derfor vil jeg gerne tilbyde at skabe mere reelle demokratiske debatter politikere og befolkning imellem. Jeg har en ambition om, at vi skal debattere mere lyttende, nysgerrigt og konstruktivt. At politikere og borgere skal samtale mere med hinanden og i øjenhøjde. Dét tror jeg vil give flere lyst til at deltage i debatter – både politikere og befolkning – og også skabe debatter, der rent faktisk gør en forskel.