Mit afsæt

 

Et polariseret Danmark

De seneste år er vi i Danmark blevet mere kulturelt og politisk polariseret. Det viste sig bl.a. ved sidste folketingsvalg, hvor Enhedslisten, Alternativet og Liberal Alliance var de store stemmeslugere i byerne, mens Dansk Folkeparti vandt frem i yderområderne. Samtidig ses en voksende kløft mellem politikere og befolkning, som viser sig i den stigende mistillid til politikere.

Begge tendenser er en udfordring for vores demokrati. For med en voksende afstand mellem os, stopper vi med at forsøge at forstå hinanden. Når samtalen stopper, er der ikke længere nogen til at udfordre vores ideer,, og historien har givet os rigeligt med eksempler på, hvor galt det så kan gå.. Derfor mener jeg, tiden er inde til, at vi debatterer endnu mere med hinanden.

Lad os skabe en mere demokratisk debat

Men måske vi skal debattere på en anden måde end hidtil? Jeg tror, at polariseringen forstærkes i den måde, hvorpå vi debatterer i dag. I mange debatter tegnes polerne skarpt op for at optrappe konflikten, vigtige problemstillinger simplificeres unødigt, der holdes monologer fremfor at gå i dialog, og borgernes inddragelse er begrænset til få spørgsmål i slutningen af debatten.

Derfor vil jeg gerne tilbyde at skabe mere reelle demokratiske debatter politikere og befolkning imellem. Jeg har en ambition om, at vi skal debattere mere lyttende, nysgerrigt og konstruktivt. At politikere og borgere skal samtale mere med hinanden og i øjenhøjde. På den måde tror jeg, vi kan reducere den stigende polarisering og politikerlede.